Kategori:

Faller en faller alla

Det är onekligen en ny tid och tillvaro som drabbat oss i Sverige – tillsammans med hela övriga världen – i och med det pandemiska orosläget 2020. Eftertankar, längtan, sorg, vilsenhet och kanske en slags uppgivenhet och även förtvivlan över att världen inte längre snurrar lika friktionsfritt och självklart som tidigare, biter sig fast i Läs mer

Publicerad den:
Kategori:

Förgänglighetens förbannelse

Plötsligt var den här, till synes för att stanna, årets julklapp 2008 och det uppenbart konstruerade modebegrepp som myntats av någon PR-byrå i det fördolda till konsumismens fromma: upplevelsen. Alla ville få den och alla ville ge den; presentkortet blev vår tids Aladdin-kartong. Upplevelsen som gåva är idag det mest standardiserade, slentrianmässiga, opersonliga och fantasilösa Läs mer

Publicerad den: