Kategori:

Det är synd om de fattiga

STÄMNINGSSKAPANDE MUSIK VID LÄSNING AV DENNA TEXT: Då världsfattigdomen ökat beslöt några av statens tjänstemän att sammankalla en konferens för att diskutera hur man skulle kunna bekämpa den tilltagande utarmningen av miljontals medborgare. Det tillsatte en kommitté som drog upp riktlinjerna för konferensen och dessa presenterade nu ett förslag. Man skulle inbjuda de ledande svenska Läs mer

Publicerad den: