Category:

Med vetenskapen som drivkraft

Charlotte Sikö Helin och Arne Sikö är engagerade i organisationen Vetenskap och Kultur och mixar kulturella och konstnärliga aktiviteter med ett brinnande intresse för vetenskap och forskning. Genom sina vetenskapskonserter Läs mer

Posted On :
Category:

Under cover

Att ha musik som yrke kan vara en bred sak, inte bara genremässigt, utan även funktionsmässigt. Som musiker får man uppträda på vitt skilda typer av platser och tillfällen, för Läs mer

Posted On :